Tel: +386 (0)40 650 803
E-mail: info@trok.si
 


ZEMLJEVID

O Obsotelju in Kozjanskem

Z imenom destinacije Obsotelje in Kozjansko odstiramo skrivnosti zanimive pokrajine, kjer se menjujejo doline ob mejni reki Sotli in njenih pritokih, z nizkim, z vinogradi posutim, gričevjem in s hribovitim, z gozdovi poraščenim, svetom Boča, Donačke gore, Rudnice, Bohorja, Veternika in Orlice.

Razgibana pokrajina skriva mnoge izjemne darove narave. Med njimi izpostavimo izvire mineralne vode z zdravilnimi učinki ter izvire termalne vode, ki so z razvojem priznanega zdraviliškega centra v Rogaški Slatini pred več sto leti ter v Podčetrtku (Terme Olimia) v preteklem stoletju, ponesli glas o območju po Evropi in svetu.

V tej raznoliki in mikavni pokrajini se je pred davnimi časi naselil človek, o čemer nam pričajo številne arheološke najdbe od prazgodovinske dobe pa vse do slovanskega obdobja. Tudi kasnejša obdobja so na območju zapustila številne in bogate sledove. V tisočletnem sožitju med naravo in človekom je nastajala današnja podoba destinacije, ki jo po svoji naravni, predvsem pa kulturni dediščini uvrščamo med najbogatejše predele Slovenije. Med številnimi gradovi posebno mesto zaslužita grad Podsreda, kot najbolje ohranjen romanski grad na Slovenskem, in dvorec Strmol v Rogatcu.

Destinacija je posuta z imenitnimi srednjeveškimi in tudi mlajšimi spomeniki sakralne umetnosti. Med številnimi cerkvami so tudi biseri, ki se uvrščajo med evropsko pomembne spomenike iz obdobja baroka (Sladka Gora, Sveti Rok nad Šmarjem, Olimje, cerkev Device Marije na Pesku pri Podčetrtku). Med njimi so nekatere cerkve zelo blizu romarjem (Svete gore, Sladka gora, Sv. Rok, Zagorje). Za obzidji samostana v Olimju pa najdete tudi tretjo najstarejšo lekarno v Evropi.

O tradicionalnem načinu življenja priča raznolika etnološka dediščina, med katero si posebno pozornost zaslužijo dobro ohranjeni srednjeveški trgi (Pilštanj, Kozje, Podsreda, Lemberg, Rogatec) z značilnimi arhitekturnimi elementi. Posebno zanimivost predstavljajo sramotilni stebri – prangerji – kot simbol srednjeveškega sodstva. Tudi podeželska kmečka arhitektura je marsikje ohranila svoj prvotni obraz. Delček nekdanjega življenja pa lahko podoživimo tudi v enem redkih muzejev na prostem – v Rogatcu.

Spoznavanje kulturnozgodovinske preteklosti dopolnjujejo mnoge naravne lepote in naravne znamenitosti, ki so še posebej zaščitene v okviru Kozjanskega regijskega parka in Krajinskega parka Boč (s Plešivcem in Donačko goro).

Obsotelje in Kozjansko vas vabi, da ga odkrijete, pa najsi gre za krepitev zdravja, sproščanje in oddih, aktivne počitnice v naravi ali bogatitev duha in misli ob številnih spomenikih ustvarjanja človeka in narave!

Doživite Obsotelje in Kozjansko!

 

 

NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV:


NEKAJ OSNOVNIH PODATKOV

Območje: 400 km2, 32.000 prebivalcev
Relief – višinska razlika: cca. 200 m n.m.v. (dolina Sotle) – 978 m n.m.v. (Boč)
Povprečna temperatura julij: 18°C - 22°C (doline), 14°C -18°C (višji predeli)
Povprečna temperatura januar: 0°C - 2°C (doline), -2°C – 0°C (višji predeli)

Pokrajinska razdelitev:
sever, zahod in jug: vzhodni odrastki Karavank (Boč, Donačka gora), vzhodni odrastki predalpskega Posavskega hribovja (Rudnica, Orlica, idr.);
osrednji del: Srednjesotelsko gričevje in Zgornjesotelsko gričevje s podolji;
vzhod, jug: ravninski predeli ob reki Sotli in reki Bistrici

Vode: reka Sotla s pritoki, reka Bistrica s pritoki

Rastlinstvo in živalstvo: velika naravna pestrost - stičišče alpskega sveta, Sredozemlja, Dinarskega gorstva, Panonske nižine -  in od tod izhaja velika pestrost

Zaščitena območja narave: Kozjanski regijski park, Krajinski park Boč – Plešivec – Donačka gora, območja NATURA 2000

Turistična središča, območja pospešenega razvoja turizma: Rogaška Slatina, Podčetrtek – Terme Olimia; Turistična cona Sotla, Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta

Središča: Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli

POVPREČNA ODDALJENOST OD MEST

 

Razdalje do Šmarja pri Jelšah v km
CELJE 23
LJUBLJANA 100
MARIBOR 48
MURSKA SOBOTA 100
KRANJ 130
KOPER 209
SLOVENJ GRADEC 74
NOVO MESTO 97


POVPREČNA ODDALJENOST OD LETALIŠČ


Razdalje do Šmarja pri Jelšah v km
LJUBLJANA – BRNIK (LJU) 123
MARIBOR (MBX) 41
ZAGREB (ZAG) 108
TRST (TRS) 225
BENETKE (VCE) 346
CELOVEC (KLU) 154
GRADEC (GRZ) 110
DUNAJ (VIE) 302
BUDIMPEŠTA (BUD) 416

 

VREME

 

 
© Fontus d.o.o., Ulica Zrinjskega 6-8, 3250 Rogaška Slatina | o agenciji | pogoji poslovanja | načini plačila | politika zasebnosti | Pravno obvestilo | avtorji

»Projekt delno financira EU« in »Evropski kmetijski sklad za razvoj
podeželja: Evropa investira v podeželje«
Za vsebino dokumenta je odgovoren Fontus d.o.o.
Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano