Tel: +386 (0)40 650 803
E-mail: info@trok.si
 

Dobrodošli !

Ljubazno Vas pozivamo, da upišete Vaše želje i preference u vezi sa Vašim planovima putovanja ili paletom usluga, koje Vas zanimaju u destinaciji Obsotelje i Kozjansko, kako bi Vama mogli pripremiti najpogodniju ponudu.

 
Ime:
Prezime:
E-mail adresa:
Adresa
Mjesto:
Poštanski broj:
Država:
Broj telefona
Broj telefaxa:
   
Broj odraslih:
Broj djece:
Datum dolaska:
Datum odlaska:
 

Vaše želje / preferencije
Molimo Vas da upišete Vaše želje i preferencije. Od važnosti su sljedeće informacije:
- Za koji program iz palete TROK - Turističke panorame Obsotelja i Kozjanskog se interesirate odnosno koje biste druge usluge željeli koristiti
- Kakav je Vaš temeljni motiv boravka - izlet, putovanje, odmor ili doživljaj drugog tipa u destinaciji
Obsotelje i Kozjansko
-Koliko vremena ste predvidjeli za boravak u destinaciji
- U slučaju boravka sa smještajem kakav tip i strukturu smještaja biste željeli (kategorija, soba / odnosno smještaj apartmanskog tipa) ?
- Koji je broj osoba i struktura (odrasli,djeca)
- Dali imate neka ograničenja kod putovanja (poteškoće sa kretanjem, poseban režim prehrane ili slično)

U slučaju, da će neke informacije nedostajati, pozvati ćemo Vas da ih dopunite kasnije, kako bi vama mogli pripremiti najpogodniju ponudu.


   
 

 

PONUDANosilac programa – TROK – Turističke panorame Obsotelja i Kozjanskog:
FONTUS, organizacija potovanj, agencija in svetovanje, d.o.o.

PREZENTIRANI PROGRAMI »TROK« prilagođavaju se obzirom na:
- broj osoba - putnika
(individualni gosti – grupe do 5 osoba, manje grupe – do 15 osoba, veće grupe– više od  15 osoba)
- sastav grupe gostiju
(grupe mlađih, obitelji, interesne grupe/društva,klubovi, poslovni gosti, idr.)
- različite interese glede namjene posjete
(od upoznavanja bogatstva prirode, kulturnih, povijesnih i  etnoloških zanimljivosti i posebnosti, aktivnosti za opuštanje, jačanje zdravlja in zabavu,  do športskih i rekreativnih aktivnosti, poslovnih događaja i susreta, motivacijskih programa i susreta, idr.)
- dužinu boravka u destinaciji
(pola i jednodnevni programi, programi za 2, 3, i više dana)
- godišnje doba posjete destinacije

CJELOKUPNA PONUDA OBUHVAČA:
- Individualne i programe za grupe
- Incentive odnosno motivacijske programe
- Organizaciju događaja
- Druge usluge za goste, posjetioce odnosno turiste (organizacija smještaja, ugostiteljskih usluga, logistike- turističkih transfera, turističkih vodiča i pratioca  i  drugo)


Molimo Vas da nama za svrhu izrade konkretne ponude programa  pošaljete upit

Ili uspostavite kontakt sa nama putem elektronske pošte ili telefona.


KONTAKTI

 

Adresa: Fontus d.o.o., Ulica Zrinjskega 6 - 8,SI-3250 Rogaška Slatina

Telefon: +386 (0)3 819 28 22
MObilni telefon: +386 (0) 40 650 804, +386 (0) 40 650 803
E-mail: info@trok.si , info@fontus.siVANJSKI LINKOVI:


O agenciji


Opći uvjeti poslovanja


Načini plaćanja
NAPOMENA:


Za sadržaj internetskih stranica TROK – TURISTIČKE PANORAME OBSOTELJA I KOZJANSKOG je odgovara FONTUS d.o.o.

Fotografski materijal: arhivi ponuđača in javnih zavoda, arhiv Fontus d.o.o.,
Kartografija: na osnovu podataka Geodetske uprave Republike Slovenije i Agencije Republike Slovenije za okolinu izradila Vesna Zagoda Peperko
Izrada internetskih stranica: MICROSVET d.o.o., Rogaška Slatina

Internetske stranice djelomično su financirane u okviru projekta: TROK - turistični razgledi obsotelja in kozjanskega, Trženje turističnih integralnih produktov Obsotelja in Kozjanskega, Izvajalec: FONTUS D.O.O. / Obdobje: 2009 – 2010
   

©Fontus d.o.o., Ulica Zrinjskega 6-8, SI-3250 Rogaška Slatina, Slovenija   O agenciji | Opći uvjeti poslovanja | Načini plaćanja| Politika privatnosti | Pravna obavijest| Autori